Home » Olahraga A - Z » Atletik » 5 Teknik Lempar Cakram yang Benar » Teknik Ayunan Lengan sewaktu Melempar Cakram